O nás

Sme významná projekčná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Služby v oblasti projekcie a inžinieringu poskytujeme od roku 1990.

VIAC
Služby

Zabezpečujeme širokú škálu služieb v oblasti prípravy stavieb, ich realizácie a odborného dohľadu nad uskutočňovaním stavieb.

VIAC
Referencie

Pozemné stavby, vodohospodárske stavby, vodojemy, skládky odpadov, administratívne budovy, rekreačné chaty, výrobné objekty, výmenníkové stanice…

VIAC