Certifikáty

Certifikát STN EN ISO 9001:2009

rhduha-certifikat-full
Použitie noriem a predpisov V našej projektovej praxi plníme požiadavky zákazníka s ohľadom na existujúcu legislatívu a platné normy. V rámci procesu harmonizácie našej legislatívy a noriem na medzinárodné štandardy v našej práci používame normy STN, ČSN, DIN, ISO a EN (európske normy).

Cenotvorba
Naším cieľom je poskytovať kvalitné služby v optimálnych cenách pri dodržiavaní vysokej produktivity práce. Cena za služby je vždy individuálna a odvíja sa od typu stavby, jej rozsahu a stupňa pripravenosti. Cenové ponuky sú vyhotovené na základe „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskej činnosti“ (UNIKA) platného v čase spracovania projektovej dokumentácie.

Politika kvality
Politika kvality našej spoločnosti spočíva v zavedení a dôslednom dodržiavaní systému kvality, zodpovedajúca požiadavkám STN EN ISO rady 9000. V roku 2005 spoločnosť získala certifikát kvality podľa normy ISO 9001 od spoločnosti TÜD SÜD Slovakia. V decembri 2010 bola naša spoločnosť recertifikovaná podľa ISO 9001: 2009. Ciele našej spoločnosti sú nasledovné:
- neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a plniť požadované termíny s cieľom zvyšovať spokojnosť a tým prekračovať očakávania súčasných aj potenciálnych zákazníkov v snahe pozitívne prispievať k dobrej povesti spoločnosti;
- vo vzťahu k zákazníkom preferovať zdvorilosť, solídnosť a korektnosť spolu s vysokou odbornosťou a dôkladnosťou;
- preferovať v každej činnosti zákaznícky princíp a to nielen v procese poskytovania služby, ale aj v monitoringu spokojnosti klienta po realizácii požiadavky.

Certifikát na stiahnutie (pdf)