O nás

V roku 1990 bolo pri SZOPK (Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny) v Prešove zriadené hospodárske stredisko Dúha, ktorého hlavnou úlohou bola špecializácia na projektovanie, dozor nad výstavbou, dozor nad prevádzkovaním ekologických stavieb, ako aj samotnými stavebnomontážnymi prácami na týchto stavbách. Bolo to hlavné zameranie našej spoločnosti a projektovanie ekologických stavieb je dodnes jedným z hlavných smerov spoločnosti. Z tejto základne vznikla špecializovaná firma RH Dúha, s.r.o., ktorá prebrala všetky inžinierske činnosti tohto hospodárskeho strediska a to projekciu a inžiniering pozemných, inžinierskych a priemyselných stavieb. Postupným vývojom firma rozširovala pole svojej pôsobnosti a v súčastnosti je významnou projekčnou organizáciou pôsobiacou na celom Slovensku.

Našimi zamestnancami sú komplexní autorizovaní inžinieri zapísaní v zozname autorizovaných stavebných inžinierov pre kategóriu pozemných stavieb pre komplexné architektonické a inžinierske služby (A*1), inžinierske stavby (A*2–2) a technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. V rámci zvyšovania kvality sme dlhoročným vlastníkom certifikátu ISO 9001.

Personálne zloženie projektového týmu umožňuje širokú škálu pôsobnosti v predprojektovej a projektovej príprave pozemných, inžinierskych a priemyselných stavieb. Úzko špecifické práce si firma zabezpečuje stálymi externými spolupracovníkmi, ktorý sa u nás presadili hlavne kvalitou svojej práce.

Ponúkame Vám naše služby a tešíme sa na spoluprácu s Vami.