Kontakt

Sídlo spoločnosti:

Čapajevova 29
080 01 Prešov

Prevádzka spoločnosti:

Bajzova 20
Haniska
080 01 Prešov

tel.: +421 51 7485 070
e-mail: rhduha@rhduha.sk