Referencie

Výber z doteraz realizovaných stavieb, resp, stavieb projektovaných našimi súčastými zamestnancami v rozsahu rokov 1993–2013

Pozemné stavby

Priemyselný park IPZ Prešov – Záborské (33 stavebných objektov), Výrobná hala Magneti-Marelli pre priemyselný park Kechnec, Výrobná hala RF pre priemyselný park IPZ Prešov-Záborské, Výrobná hala Veľký Šariš pre Manitowoc Crane Group Slovakia, Intenzifikácia výrobných procesov Dúha, a.s, Prešov (rekonštrukcia hál A, C), Rekonštrukcia vysielača Lysá Rekonštrukcia rím.kat. kostola Radatice, rekonštrukcia mestských domov v MPR Prešov, Bardejov, Košice atď., reštauračné zariadenia Platan-Prešov, Sen – Prešov, prístavba ZŠ Pušovce, Rekonštrukcia OcÚ na MŠ Pušovce, sklad PHM pre OR PZ Prešov, Administratívna budova Krajského riaditeľstva Policajného zboru Prešov, rekonštrukcia objektu útvaru požiarneho zboru Prešov, , Rekonštrukcia administratívnej budovy Dúha, a.s,, Relax centrum Gama – Domaša, rodinné domy Prešov, Bratislava, Košice, Moldava atď, rekonštrukcia prevádzkovej budovy ČOV Lipany, rekonštrukcia prevádzkovej budovy ČOV Sabinov, vodojem Kalnište, záchyt prameňa a úpravňa vody Bzenov, ČOV Spišské podhradie – zmena projektu,

ČOV Šarišské Michaľany, Kysak, Studenec, Hačava, Malý Kamenec, Cinobaňa, Nálepkovo, Čingov, Medzev, Spišské Podhradie, Biele vody, Jaklovce, Plešivec, Abrahamovce, Krebeš, Košické Hámre, Sobotište, Sedlice, Lužany, Kružľov, Trebušovce, Tomášovce, Tušická Nová Ves, Sulín, Automont Molitoris – Prešov, Nižná Myšľa, Hertnik, Zbojnícka chata – Vysoké Tatry, Baldovce, Mlynky, Sačurov, Ubľa, Vaniškovce, Medzev, Podbanské, Brezov, Raslavice, Soľ, Chata M. R. Štefánika – Nízke Tatry, Spišský Štiavnik, Veľké a Malé Ozorovce, Poproč, Kurima, Mecom Humenné, ČOV Mecom Humenné – hlavný objekt, Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Juhovýchodného Zemplína

Vodohospodárske stavby

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Juhovýchodného Zemplína – 41 stavebných objektov, a to: vodojemy, vodovodné rozvodné siete, výtlačné potrubia, prívodné potrubia, zásobné potrubia, vežové vodojemy, podzemné akumulačné nádrže atď) , Čistá voda v povodí Torysy: Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Prešov, (120000 EO), Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Sabinov (32 000 EO), Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Lipany ( 10000 EO), Návrh novej ČOV Kokošovce, (1800 EO), KANALIZACIE : Kružľov, Sačurov, Veľké a Malé Ozorovce, Kalnište, Lužany pri Topli, Nižná Myšľa, sídl. Dukla Svidník, sídl . Centrum Sabinov, IBV Malá Hura Sabinov, Snina, Bzenov, IBV Bardejovská Nová Ves, sídl. Mier Stropkov, sídl. Vinbarg Bardejov, Hačava, sídl. Východ Stará Ľubovňa, Podolínec, Lipany, Lipníky

*Vodojemy**

Hačava, Bzenov, Kalnište a Lužany pri Topli, Krišovská Liesková, Ždiar – Bachledova dolina 2× 100 m3, Spišská nová Ves – 2×2000 m3, vežový vodojem Zemplínska Široká

Skládky odpadov

Hanušovce nad Topľou, Veľké Ozorovce, Hertník-Bartošovce vrátane rekultivácie, prekladisko odpadu Prešov – Cemjata, prekladisko odpadu Svätuše, sanácia skládky Giraltovce

Administratívne budovy

Krajské riaditeľstvo PZ SR Prešov, prístavba výzbrojne pož. zboru – Prešov, prístavba kultúrneho domu Kendice, Rekonštrukcia a prístavba AB Dúha Prešov, AB Galastroj Sabinov (spolupráca),

Rekreačné chaty a zariadenia

Domaša, Zlatá Baňa, Runina, chata ISKO Ružín

Výrobné objekty

Hala PUMS OSC Svidník, hala PUMS Termospol Šváby – Prešov, hala Vzorodev Prešov – spolupráca, GDOVINTEX Sabinov, hala STS Haniska -zmena projektu,

Výmeníkové stanice

poliklinika Snina