INŽINIERSKA A PODPORNÁ ČINNOSŤ

Každý projekt či realizácia stavby sa nezaobíde bez administratívy a potrebných dokladov. V rámci našich služieb ponúkame komplexné služby týkajúce sa inžinierskej činnosti súvisiacej s vybavením potrebných povolení, s realizáciou stavby a následne s jej kolaudáciou.

Inžinierka a podporná činnosť zväčša zahŕňa:

  • zabezpečenie potrebných vyjadrení, súhlasov a záväzných stanovísk
  • zastupovanie Investora na územnom a stavebnom konaní
  • technická pomoc a spracovávanie odborných posudkov v oblasti pozemných a inžinierskych stavieb
  • dozorovanie stavieb pozemného a inžinierskeho staviteľstva
  • autorský a technický dozor v oblasti pozemných stavieb a ekologických stavieb.

Okrem toho Vám ponúkame komplexné poradenské a informačné služby v oblasti ekologických stavieb a prípravu prevádzkových poriadkov či vykonávanie skúšobnej prevádzky nami realizovaných stavieb.