INŽINIERSKE STAVBY

V rámci našich služieb sa zameriavame najmä na líniové inžinierske stavby. Máme bohaté skúsenosti s návrhom vodovodných a kanalizačných sieti lokálneho, ale aj regionálneho charakteru. Súčasťou týchto sieti sú často úpravne vody, vodojemy, čerpacie a výtlačné stanice, zdrže dažďových vôd a iné akumulačné nádrže.

Okrem uvedeného zabezpečujeme:

  • návrh kompletnej infraštruktúry priemyselných parkov
  • návrh VN a NN rozvodov a trafostaníc
  • návrh dopravnej infraštruktúry a je súčasti
  • návrh stacionárnej dopravy (parkovísk)
  • návrh športových ihrísk a pod.